The Yes Ways utbildningsprogram om jämställdhet, mångfald och inkludering för ett hållbart företagande 

for an Equal and inclusive innovations and business support system 

We offer tools that will give more people the opportunity to be a part of the societal- and technological development regardless of gender, origin, age or function variation. Something that in turn gives room for new and different innovative solutions, skills and forms of business.

We are convinced that all organisations need different support in their development process.

Therefore, both the content and coaching are tailored and individualised based on the organisations that are adopted to the program. The program is based on proven tools and methods that are communicated and implemented through individual coaching and follow-up, in-person and digital meetings with the other organisations as well as provision of lots of practical tools.

5 PRAKTISKA VERKTYGSLÅDOR

Under 5 tillfällen kommer The Yes Way att tillhandahålla olika verktygslådor (Toolbox) som innehåller övningar och material skräddarsytt till dig och din organisation. Tillgång till respektive Toolbox med material och verktyg läggs upp på plattformen lanseras vid specifika datum under programmets gång. Genomförandet görs emellan datumen. Uppdateringar skickas ut via mail. Notera gärna datumen. 

Internal organisational development and change work

maY

The program contributes to:

Internal organisational development and change work

Exploration and implementation of test methods, ways of working and activities

 

 DIGITALA TRÄFFar

Under utbildningsprogrammets gång kommer vi att träffas digitalt. Träffarna kommer att vara interaktiva och vi kommer ha möjlighet för erfarenhetsutbyte, kunskap och inspiration. Boka in datumen redan idag. Träffarna kommer att hållas på zoom. 

What the program offers:

Strategic work with proven and developed methods and tools

A way to contribute to an equal and inclusive innovation promotion

Inspiration and ideas for activities and events

What the program offers:

Strategic work with proven and developed methods and tools

A way to contribute to an equal and inclusive innovation promotion

Inspiration and ideas for activities and events

Innehåll 

TOOLBOX 2 

Steg : 

 

Denna verktygslåda samlar aktiviteter och övningar som syftar till att bidra till utveckling av ert jämställdhets, inkluderings och mångfaldsarbete i ert organisation. Verktygslådan innfattar en självskattningsenkät, en utbildningsfilm och ett material som ni kan arbeta med i er organisation. Toolboxen innehåller 3 steg och genomförs stegvis. 

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

.

Utveckla ert arbete 

TOOLBOX 3

Steg 7 Inkluderande rekrytering

Steg 8: Gör en swotanalys  

Steg 9: Metodmaterial till rekryteringstillfällen 

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

Toolbox 3 uppmuntras genomförd senast 12 januari 2022 

.

material TO CONTINUE THE WORK

Detta är en självskattningsenkät där er organisation har möjlighet till självreflektion och översyn av ert nuläge kopplat till er organisations jämställdhets,mångfalds och inkluderingsarbete. Enkäten görs av en person och kräver viss förberedelse. Klicka vidare för vidare instruktioner. När du är klar med självskattningen går du vidare till steg 2. (Svara senast den 15 oktober 2021).

 

När du genomfört enkäten kanske du även vill att andra i din verksamhet ska göra den, vi föreslår isåfall att du skapar en egen! Här kan du ladda ner frågorna

STEG 2: FYLL PÅ MED KUNSKAP!

Denna utbildningsfilm syftar till att bidra med ökad förståelse, medvetenhet och kunskap kopplat till jämställdhets- mångald och inkluderingsarbete. 

Titta på filmen enskilt eller i grupp. Filmen är textad på svenska. Om material önskas på engelska kontakta The Yes Way. När du är klar med steg 2 går du vidare till steg 3. 

STEG 3: KOM IGÅNG 

Utbildning 3 - Workshop - omslag.png

Workshop: What are we doing well and how can we get better?

An inclusive work environment and organisational culture is required for everyone in the organisation/team and for the business to reach its full potential. This is an area that needs to be constantly reviewed and followed up

on. In this exercise you will use the SWOT analysis method. Here you have the opportunity to highlight and discuss your strengths, weaknesses, opportunities and threats linked to your gender equality and inclusion work. The purpose is to give the team and the group an opportunity to gain insights and develop together in the area.

Bra att ha! 

Utbildning 3 - Checklista 1 - omslag.png

Checklist for recruitment

The checklist has been developed to serve as support for those who work with the recruitment process. It can be used in the organisation or be filled in by an external part such as a recruitment company. 

STEG 5: Världen vi ser och tolkar

Skärmavbild 2021-08-24 kl. 12.46.10.png

Diskussionsmaterial: Världen vi ser och tolkar

Detta metodmaterial syftar till att skapa reflektion och diskussion, samt bidra med ökad förståelse, medvetenhet och kunskap kopplat till jämställdhets- och inkluderingsarbete både i grupp och enskilt. 

Genomför övningen tillsammans i ledningen, i ert team, enskilt eller med en kollega! 

OBS, om ni har ont om tid, så dela upp övningen, ringa in några diskussionsfrågor och fokusera på de till att börja med! 

Gör en kort sammanfattning och skicka

in till hey@theyesway.se senast 14 dec

20200817_pressbild0094.jpg

Vill du ha individuellt stöd och coaching?

The Yes Ways experter erbjuder er möjlighet till individuell rådgivning och coachning. Vi finns till för er som stöd. Ta chansen och boka in ett tillfälle redan under hösten. Kontakta hey@theyesway för tidsbokning och mer information. Boka din tid senast den 31 oktober. 

TOOLBOX 2 

Steg 4: Vi djupdyker i Omedveten Bias 

Steg 5  Övnings/metodmaterial Världen vi ser och tolkar 

Steg 6 Övning Inkluderande ledarskap  

Get help and support in your work

Do you need advice and support to move ahead further? Apply to join our program, to get access to coaching and an entire network of likeminded. Contact us today and we'll help you.

STEG 6: Att leda inkluderande   

Skärmavbild 2021-11-12 kl. 14.04.08.png

Inkluderande ledarskap 

Bra att ha! 

Innovationsföretagens rapport om hur viktigt mångfald är för innovationskraften 

Utveckla ert arbete 

TOOLBOX 4

Steg 10: Vad gör vi om det händer?  

Steg 11 : Övning: Se över era strategier! 

Steg 12: Material: Mall för uppförandekoder  

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

Toolbox 4 uppmuntras genomförd senast 18 januari 2022 

.

Utveckla ert arbete 

TOOLBOX 5

Steg 13  Durres Toolbox: Social Hållbarhet i organisationer del 1 & 2  

Steg 14: Övning: Hit ska vi 

Steg 15: Självskattning: Här står vi! 

 

För funderingar eller frågor maila hey@theyesway.se

Toolbox 5 genomförs senast 30 januari 2022 

.